Hasło:

tragik

HasłoOkreślenie hasła
tragikbył nim Sofokles
tragikaktor dramatyczny
tragikgra w sztukach Szekspira
tragikdramaturg i aktor nieszczęścia
tragiki Ajschylos, i Racine
tragiki Eurypides, i Węgrzyn
tragiknie zagra roli komicznej
tragikgra Hamleta
tragiktragediopisarz
tragikautor utworów dramatycznych
TRAGIKtyp pisarza (aktora)
TRAGIKpisarz taki jak Ajschylos
TRAGIKautor utworu dramatycznego