Hasło:

tlen

HasłoOkreślenie hasła
tlenniezbędny do oddychania
tlenskładnik powietrza
tlengaz w butli nurka
tlenłakną go płuca
tlenniezbędny do życia
tlenz wodorem tworzy wodę
tlenżyciodajny gaz
tlengłówny pierwiastek
tlenO
tlenO w wodzie
tlenzbędny anaerobom
tlenwydalany przez florę
tlengaz niezbędny faunie
tlen21 proc. powietrza
tlenjego odmianą jest ozon
tlenzwiązany w wodzie
tlenw butli na plecach nurka
tlenpowszechny pierwiastek
tlenkonieczny do palenia i oddychania
tlenoznaczany "O"
tlenbywa ozonem
tlen1/5 naszej atmosfery
tlenniezbędny płucom
tlenO dla chemika
tlengaz w masce
tlenGaz, którym oddychamy
tlenO w tablicy Mendelejewa
tlengaz o symbolu O
tlenrdzy potrzebny
tlendo funkcjonowania organizmów żywych niezbędny
tlengaz występujący w powietrzu, niezbędny do oddychania dla większości organizmów żywych
tlenskład powietrza
tlenpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8
TLENniezbędny nam do oddychania
TLENoddychamy nim
TLENma liczbę atomową 8
TLENw butli płetwonurka
TLENprzenoszony do tkanek przez czerwone krwinki
TLENpo azocie (przed fluorem)
TLENtransportowany przez czerwone krwinki (erytrocyty)