Hasło:

tenuta

HasłoOkreślenie hasła
tenutaczynsz dzierżawny
tenutadzierżawa dóbr królewskich lub książęcych
TENUTAdawniej: czynsz dzierżawny.