Hasło:

teista

HasłoOkreślenie hasła
teistauznaje jednego Boga
teistawyznawca jednego boga
teistanie ateista
teistawierzy w Boga jako stwórcę świata
TEISTAzwolennik teizmu
TEISTAprzeciwnik ateisty
TEISTAzwolennik wiary w Boga jedynego
teistazwolennik poglądu uznającego istnienie jedynego Boga.