Hasło:

taksa

HasłoOkreślenie hasła
taksastała urzędowa opłata
taksataryfa
taksaopłata według taryfy
taksastała opłata
taksastała opłata urzędowa
taksastała opłata za usługi
taksaurzędowa opłata
taksaustalona opłata taryfa
taksaopłata klimatyczna
taksatakże klimatyczna
taksaodpłatność, należność, stawka
taksaskładka, cena, koszt
TAKSAurzędowa, stała opłata