Hasło:

synopa

HasłoOkreślenie hasła
Synopastarożytne miasto nad Morzem Czarnym
Synopapatrz: Sinop
Synopamiasto w państwie Pont