Hasło:

strawa

HasłoOkreślenie hasła
strawapokarm, jedzenie
strawapokarm
strawapokarm, pożywienie
strawau dawnych Słowian stypa
strawaduchową żołądka nie napełnisz
strawaduchowa nie zdoła napełnić żołądka
strawapokarm, jadło
strawaduchowa nie do jedzenia
STRAWAjadło, pożywienie