Hasło:

stróża

HasłoOkreślenie hasła
Stróżaw XVI-XIX w. obowiązek pilnowania przez chłopów dworskich zabudowań i ogrodów
Stróżaw dawnej Polsce obowiązek pilnowania grodu
Stróżadawniej obowiązek strzeżenia grodu spoczywający na poddanych
Stróżagórny bieg rzeki Wyżnica
Stróżagórny bieg Wyżnicy
Stróżaw XVI-XIX w obowiązek
STRÓŻAdawniej: obowiązek stróżowania w grodach.