Hasło:

stęp

HasłoOkreślenie hasła
stępdo galopu mu daleko
stęppowolny chód konia
stępmiarowy chód siwka
stępchód konia
stępmiarowy chód konia
stępnajpowolniejszy chód konia
stępjedna z trzech części stopy kręgowców
stępjeszcze nie kłus
stępnajwolniejszy, miarowy chód konia
stępspacer siwka
stępwolniejszy chód od kłusa
stępchód konia wolniejszy od kłusa
stępchód konia powolny
STĘPnajwolniejszy chód konia