Hasło:

spust

HasłoOkreślenie hasła
spustjęzyczek broni palnej
spustcyngiel
spustcyngiel broni palnej
spustcyngiel w karabinie
spustbudowla przy zaporze umożliwiająca opróżnianie zbiornika wodnego retencyjnego
spustwylewanie ciekłego produktu z pieca hutniczego
spustjęzyczek w kolcie
spustnaciskany przez strzelca
spustkurek, cyngiel, języczek spustowy
spustupust, wypust, odpływ
spustujście, wylot, wyjście
spustprzepust, otwór odpływowy
SPUSTjęzyczek u karabinu
SPUSTuwalnia migawkę (w aparacie fotograf.)