Hasło:

spaw

HasłoOkreślenie hasła
spawmetalowa spoina
spawmiejsce połączenia metali
spawmiejsce złączenia metali
spawrodzaj spoiny
spawspoina spod palnika
spawtrwałe złącze metali
spawzłącze spod palnika
spawpowstaje za pomocą palnika
spawżelazne połączenie
spawżelazne spojenie
spawspoina
spawłącze na gorąco
spawblachy łączy
spawtopione złącze
spawmiejsce spawania
spawmiejsce zespawane
spawmiejsce złączenia arkuszy blachy przy użycia palnika acetylenowego
SPAWspoina wykonana za pomocą palnika
SPAWspoina z metalu
SPAWszew (złącze) spod palnika