Hasło:

sparta

HasłoOkreślenie hasła
Spartaojczyzna Leonidasa i Menelaosa
Spartahelleńskie miasto-państwo
Spartaojczyzna króla Leonidasa
Spartarywalizowała z Atenami
Spartarywalka Aten o hegemonię w Grecji
Spartakrólestwo Menelaosa
Spartaojczyzna Leonidasa
SpartaSparti, miasto w pd. Grecji
Spartapogromca Aten w wojnie peloponeskiej
Spartaw starożytności konkurowała z Atenami
Spartamiasto w południowej Grecji, na Peloponezie
SPARTAojczyzna Menelaosa
SPARTAstarożytne miasto-państwo
SPARTA(dawniej) rywalizowała z Atenami