Hasło:

spójność

HasłoOkreślenie hasła
spójnośćkonsekwencja w postępowaniu
spójnośćzwartość, spoistość, zborność
spójnośćintegralność, jedność
spójnośćpoet. jednia
spójnośćkoherencja, koherentność, monolityczność
spójnośćmonolitowość, kohezja, nierozerwalność
spójnośćnierozdzielność, nienaruszalność, nierozłączność