Hasło:

sobiczewy

HasłoOkreślenie hasła
Sobiczewywieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz.