Hasło:

skrofuloza

HasłoOkreślenie hasła
skrofulozazołzy, przewlekła gruźlica węzłów chłonnych szyi
skrofulozaostra choroba zakaźna źrebiąt i młodych koni