Hasło:

sitkowizna

HasłoOkreślenie hasła
Sitkowiznawieś w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki.