Hasło:

sandomirydy

HasłoOkreślenie hasła
Sandomirydyłańcuch górski powstały na przełomie kambru i ordowiku w południowej części dzisiejszych Gór Świętokrzyskich