Hasło:

samowola

HasłoOkreślenie hasła
samowolaniesubordynacja
samowolaignorowanie prawa
samowolabezprawie
samowoladokazywanie
samowolabrak karności
samowoladawn. dyskrecja
samowolasamowolność, nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie
samowolaniekarność, niesforność, warcholstwo
samowolarozwydrzenie, rozzuchwalenie, wichrzycielstwo
samowolabezkarność, przemoc, gwałt
samowolaanarchia, rozprzężenie, rozprężenie
samowolasobiepaństwo, woluntaryzm
samowolaswawola, lekceważenie nakazów
SAMOWOLArodzaj nieposłuszeństwa