Hasło:

rygiel

HasłoOkreślenie hasła
rygielzasuwa przy drzwiach
rygielzasuwa, ruchomy element do zamykania drzwi
rygielpręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy
rygielmetalowa sztabka ze skoblem
rygielgrzęda, przewiąsło
rygielruchoma zastawka wbudowli na rzece służąca do regulacji przepływu wody
rygielosada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Kurzętnik.
rygielzamek prosty a skuteczny
rygielzasuwa, antaba
rygielzasuwa
rygielmetalowa zasuwa wsuwana do specjalnego otworu w celu zamknięcia czegoś
rygielpoprzeczne wzniesienie zamykające dolinę rzeczną, lodowcową
rygielelement mechanizmu blokującego ruch innych części urządzeń
rygielpozioma belka używana w budownictwie
rygielrozwora, zasuwa, zasuwka
rygielprzestarz. zawora
RYGIELblokuje drzwi