Hasło:

rhinokopia

HasłoOkreślenie hasła
rhinokopiazabieg odcinania nosa w Bizancjum