Hasło:

reklama

HasłoOkreślenie hasła
reklamadźwignia handlu
reklamajest dźwignią handlu
reklamazachęca do kupna
reklamazalecanie
reklamanarzędzie promocji
reklamazachęca do kupna towaru
reklamawzywa, by nabywać
reklamaw parze z promocją
reklamarozpowszechnianie informacji o towarach
reklamaprezentuje zalety towaru
reklamazachwalanie towaru
reklamaprzerywa program w TV
reklamana billboardzie
reklamaogłoszenia w prasie, radiu i telewizji
reklama"krzyczy" z billboardu
reklamadroga w telewizji
reklamazachwalanie walorów towaru w mediach
reklamareklamowanie, promocja, promowanie
reklamapropagowanie, lansowanie, popularyzacja
reklamapublicity, propaganda, agitacja
reklamarzecznictwo, kryptoreklama
reklamaautoreklama, spam
reklamaafisz, poster, billboard
reklamareklamówka, zwiastun, forszpan
reklamateaser, spot, neon
REKLAMAczęsty przerywnik w TV