Hasło:

realia

HasłoOkreślenie hasła
realiakonkrety
realiarzeczy konkretne
realiaważne dla pragmatyka
realiafakty, dane
realiafakty, konkrety
realiato, co nas otacza
realiafaktyczna sytuacja
realiafilmowe tło
realiarzeczywistość
realiato, co istnieje
realiadalekie od fikcji
realiasprawy wokół nas
realiarealność, rzeczywistość, uwarunkowania
realiaokoliczności, warunki, stosunki
realiaotoczenie, środowisko
realiapołożenie, tło, fakty
REALIAobce utopiście (marzycielowi)
REALIAnie brane pod uwagę przez marzyciela
REALIAżyciowe fakty