Hasło:

rasa

HasłoOkreślenie hasła
rasadecyduje o cenie konia
rasabiała, czarna lub żółta
rasaczarna w Afryce
rasagrupa zwierząt w obrębie gatunku
rasahodowlana odmiana
rasana przykład nordycka
rasaodmiana hodowlana
rasaodmiana ustalona w hodowli
rasaodmiana w hodowli
rasaodróżnia ją hodowca
rasażółta - to Azjaci
rasazwierzęta uformowane w hodowli
rasapers albo holenderka
rasaw obrębie gatunku
rasamieszana u Azora
rasanp.nordycka
rasazootechniczna odmiana
rasaczarna, żółta lub biała
rasatkanina wyrabiana z gorszych gatunków szorstkiej wełny
rasarasza, haras, harasz, kromras, kromrasz, tkanina
rasana przykład: nordycka
rasakategoria
rasatyp, podtyp
rasapodgatunek, klasa
rasaważna w ideologii hitleryzmu
rasanp. holenderka
rasaarlekin, leghorn, pers
rasaprzedmiot badań J. A. Gobineau
rasanp. bulterier
rasanp. pudle
rasatyp populacji ludzkiej
rasaważna dla hodowcy
rasateriery lub mopsy
rasaarabska wśród koni
rasaistotna dla hodowcy
rasajamnik, seter lub owczarek
rasajednostka systematyczna w obszarze gatunku
rasatermin ten jest używany w tym samym znaczeniu co podgatunek
rasaWynik krzyżówek wielu odmian
rasaważna dla kynologa