Hasło:

ramadi

HasłoOkreślenie hasła
Ramadimiasto w środkowym Iraku, nad Eufratem