Hasło:

różnica

HasłoOkreślenie hasła
różnicawynik odejmowania
różnicaledwo widoczna to niuans
różnicasubtelna to niuans
różnicadawniej dyferencja
różnicadawniej dystynkcja
różnicazróżnicowanie, dysproporcja, rozbieżność
różnicasprzeczność, odrębność, niezgodność
różnicaprzeciwstawność, dysharmonia, niewspółmierność
różnicakolizja, rozziew, konflikt
różnicakontrast, rozdźwięk, przepaść
różnicakontrowersja, hiatus
różnicaprzestarzale dyferencja
RÓŻNICAtermin matematyczny
RÓŻNICAodmienność np. charakterów, zdań, poglądów