Hasło:

przytuły

HasłoOkreślenie hasła
Przytuływieś gminna w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
Przytuływojewództwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina wiejska