Hasło:

przeciwność

HasłoOkreślenie hasła
przeciwnośćniepomyślne zdarzenie
przeciwnośćniepowodzenie
przeciwnośćprzeszkoda
przeciwnośćtrudność
przeciwnośćszkopuł, przeszkoda, trudność
przeciwnośćproblem, niepomyślność, niepowodzenie
przeciwnośćnieszczęście, przeciwieństwo, kłopot
przeciwnośćtarapaty, pierepałka, zły los
przeciwnośćprzestarz. antyteza
przeciwnośćprzeciwstawienie, odwrotność