Hasło:

przeciwieństwo

HasłoOkreślenie hasła
przeciwieństwosprzeczność
przeciwieństwoniezgodność zachodząca między rzeczami, zjawiskami
przeciwieństwozjawisko, rzecz, osoba różniące się całkowicie od innych
przeciwieństwokontrast
przeciwieństwoniepowodzenie, niepomyślne zdarzenie, trudność, przeszkoda
przeciwieństwoantyteza
przeciwieństwozróżnicowanie, rozziew, rozbieżność
przeciwieństwoodmienność, nierówność, niezgodność
przeciwieństwodysproporcja, zaprzeczenie, przeciwstawienie
przeciwieństwoodwrotność, antyteza
przeciwieństwoniepowodzenie, cios, nieszczęście
przeciwieństwoniepomyślność, kłopot, utrapienie
przeciwieństwoproblem, trudność, przeszkoda
przeciwieństwopierepałka, tarapaty
przeciwieństwozły los, przeciwność losu