Hasło:

protokolarny

HasłoOkreślenie hasła
protokolarnyodnoszący sie do protokołu
protokolarnyzapisany do protokołu
protokolarnyznajdujący się w protokole
protokolarnystwierdzony protokołem
protokolarnyprotokólarny
protokolarnypisemny, formalny