Hasło:

progres

HasłoOkreślenie hasła
progresrozwój, postęp
progrespostęp
progresrozwój
progreswzrost, rozwijanie się, poprawa
progrespoprawienie się, polepszenie, zmiana na lepsze
PROGRESdawniej postęp, rozwój