Hasło:

pretor

HasłoOkreślenie hasła
pretorurzędnik w starożytnym Rzymie
pretorwysoki urzędnik rzymski
pretorzastępujący nieobecnych konsulów
pretorpraetor
pretorurzędnik rzymski
PRETORstarorzymski, wyższy urzędnik (zastępujący nieobecnych konsulów)