Hasło:

pręt

HasłoOkreślenie hasła
prętelement kraty
prętdawna jednostka długości(3.5-5)m
prętelement kratownicy
prętmetalowy drążek
prętniejeden w klatce
prętczęść kraty
prętanglosaska miara długości
prętElement konstrukcji kratownicy
prętstaropolska jednostka miary
prętcienki przedmiot o znacznej długości
pręttyczka
prętdrążek
prętrózga
prętwitka
prętpręcik, laska, drążek
prętdrąg, kij, tyka
prętsztanga, drzewce, wajcha
prętwitka, rózga, przetyczka
prętsztyft, szprycha, drut
prętposp. sztamajza
prętdługi wyrób hutniczy
prętdrążek zbrojeniowy
prętdrąg metalowy
prętniejeden w betonie zbrojonym
prętjednostka miary w USA, długość
prętgryf w kulturystyce, element sztangi
prętwyrób z huty
prętdawna jednostka miary w Polsce
prętjednostka długości dawna
prętjednostka miary staropolska
prętnić metalowa
prętgrzęda
PRĘTprosty, gruby drut
PRĘTgrubszy od drutu