Hasło: prógrzeczny

HasłoOkreślenie hasła
próg rzeczny

próg rzeczny, poroh, sula, szum, szypot; stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki