Hasło:

prógrzeczny

HasłoOkreślenie hasła
próg rzecznypróg rzeczny, poroh, sula, szum, szypot; stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki