Hasło:

próba

HasłoOkreślenie hasła
próbanowela Zygmunta Kisielewskiego
próbageneralna przed premierą
próbaznak na sztabce
próbadoświadczenie na scenie
próbaeksperyment
próbapraktyczne badanie własności danego materiału
próbajedna z prób trwałości chemicznej niektórych materiałów wybuchowych
próbaMarsha, reakcja stosowana do wykrywania arsenu
próbabadanie, usiłowanie
próbaniejedna przed premierą
próbacecha probiercza
próbatuberkulinowa
próbabadanie mające na celu sprawdzenie jakości czegoś
próbadoświadczenie
próbawody, ognia, żelaza-ustalenie winy
próbamożna kogoś na nią wystawić
próbamożna też ją wytrzymać
próbausiłowanie, wysiłek podjęty w celu dokonania czegoś
próbaogniowa - sprawdzian wartości bojowej żołnierzy
próbakrwi do badań
próbazawartość metalu szlachetnego w stopie innych metali
próbaprzygotowywanie sztuki, koncertu do odegrania przed publicznością
próbaćwiczenia chóru
próbaaktorski trening
próbatest, doświadczenie, eksperyment
próbasymulacja, badanie, przymiarka
próbawysiłek, usiłowanie, podejście
próbasprawdzian, egzamin, ćwiczenie
próbatrening, chrzest bojowy, szkoła życia
próbaprzykład czegoś, próbka, tester
próbadowód, namiastka, przedsmak
próbazapowiedź, przygrywka
próbaznak probierczy, cecha, symbol, oznaczenie
próbagłosu lub siły