Hasło:

postęp

HasłoOkreślenie hasła
postępproces rozwoju
postęprozkwit, rozwój
postępstopniowe posuwanie się
postępstopniowy rozwój, doskonalenie się, ulepszanie się
postępwiedzy, gospodarczy, techniczny
postęposiągnięcie przez kogoś lepszych wyników w jakiejś dziedzinie
postępwzrost, wyższy stopień czegoś
postęparytmetyczny, geometryczny
postępciąg liczb, w którym każdy wyraz następny powstaje z poprzedniego przez dodanie do niego tej samej liczby
postępciąg liczb, w którym każdy wyraz następny powstaje z poprzedniego przez pomnożenie go przez tę samą liczbę
postępnie cofnie się przed niczym
postępciąg procesów, zmian, rozwój
postęprozwój, ewolucja, makroewolucja
postęppoprawa, progres, wzrost
postępkrok naprzód, zmiana na lepsze
postępnowe, nowoczesność
postępnp. choroby: nasilenie, zaostrzenie, progresja
POSTĘPprzeciwieństwo regresu
POSTĘProzwój, doskonalenie się
POSTĘParytmetyczny
POSTĘPciągu liczb (lub geometryczny)
POSTĘPzmiana na lepsze