Hasło:

popyt

HasłoOkreślenie hasła
popytkształtuje podaż
popytwywołuje podaż
popytw parze z podażą
popytzapotrzebowanie na towary
popytobok podaży
popytpociąg towarowy
popytapetyt na towary.
popytzapotrzebowanie na towary lub usługi
popytłatwość zbycia pewnych towarów
popytzapotrzebowanie, wzięcie
popytpowodzenie, popularność
popytpokupność, run
popytwzięcie, powodzenie, popularność
popytrun, pokupność, zapotrzebowanie
POPYTna ogół rośnie, gdy ceny maleją