Hasło: pinta

HasłoOkreślenie hasła
pinta

jednostka objętości lub pojemności stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych, Wiekiej Brytanii oraz Irlandii

pinta

karawela hiszpańska

pinta

jeden z 3 statków pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba

pinta
miara cieczy stosowana dawniej we Francji
pinta
półkwarta
pintaw pikiecie: sekwens 5 kart, wart 15 punktów