Hasło:

parafraza

HasłoOkreślenie hasła
parafrazaprzeróbka utworu literackiego
parafrazamodyfikacja ustępu, dzieła, oddająca jego treść w innej formie
parafrazarozwinięcie jakiegoś tekstu literackiego lub tematu muzycznego z ewentualnymi modyfikacjami
parafrazawypowiedź mająca takie samo znaczenie jak inna, ale różniąca się od niej strukturą
parafrazamodyfikacja dzieła zmieniająca formę nie treść
parafrazaadaptacja
parafrazaprzeróbka, wariacja
parafrazaswobodna przeróbka utworu literackiego