Hasło:

oporność

HasłoOkreślenie hasła
opornośćwłasność ciała powodująca przeciwstawianie się przepływowi prądu elektrycznego
opornośćskłonność do stawiania oporu
opornośćprzeciwstawianie się
opornośćcecha tego, co stawia opór
opornośćwielkość oporu elektrycznego wyrażona w omach
opornośćmierzona w omach
opornośćkrnąbrność, niesforność, buntowniczość
opornośćprzekora, przekorność, niepokorność
opornośćnieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie
opornośćniesubordynacja, narów
opornośćodporność, niewrażliwość, niepodatność