Hasło:

oglądalność

HasłoOkreślenie hasła
oglądalnośćzbadana statystycznie intensywność oglądania programów telewizyjnych, filmowych, przedstawień teatralnych
oglądalnośćwzięcie, popularność, powodzenie
oglądalnośćprzestarz. wziętość