Hasło:

odmiana

HasłoOkreślenie hasła
odmianadeklinacja
odmianadeklinacja lub koniugacja
odmianalosu lub wyrazu
odmianawariant i fleksja
odmianalosu albo róż
odmianaurozmaicenie
odmianastanie się innym, odmiennym
odmianaprzemiana
odmianazmiana
odmiananajwyższa jednostka w klasyfikacji systematycznej człowieka współczesnego
odmianajednostka w naukowej klasyfikacji roślin i zwierząt
odmianapodział gatunku
odmianaprzemiana, zmiana, metamorfoza
odmianaprzeobrażenie, przeistoczenie
odmianawersja, wariant, wariacja
odmianagatunek, podgatunek, rodzaj
odmianakategoria, typ, podtyp
odmianaklasa, sort, wydanie
odmianamutacja, rasa, odrębna postać
odmianaprzestarzale odmianka
odmianafleksja, deklinacja, koniugacja
odmiananiżej niż podgatunek
ODMIANAwczesna np. jabłek lub marchwi
ODMIANArzeczownika (przymiotnika, zaimka) przez przypadki