Hasło:

odebranie

HasłoOkreślenie hasła
ODEBRANIEwzięcie (odzyskanie) od kogoś podarowanej albo ukradzionej rzeczy