Hasło:

odbiór

HasłoOkreślenie hasła
odbiórotrzymanie przesyłki
odbiórprzyjęcie listu
odbiórwzięcie
odbiórotrzymanie
odbiórprzyjęcie
odbiórpercepcja wzrokowa lub słuchowa
odbiórreagowanie na fale dźwiękowe, radiowe
odbiórpo nadaniu
odbiórpostrzeganie, akceptacja, przyjęcie, percepcja
ODBIÓRkwitowany podpisem
ODBIÓRnp. paczki z poczty