Hasło:

ocena

HasłoOkreślenie hasła
ocenaoszacowanie, otaksowanie
ocenaczwórka w zeszycie ucznia
ocenamierna lub celująca
ocenaod jedynki do szóstki
ocenaosąd, krytyka
ocenapiątka w indeksie
ocenaszkolny stopień
ocenasąd wartościujący
ocenanota
ocenaszkolny stopień, nota
ocenaopinia, zaopiniowanie
ocenawerdykt
ocenacenzura, recenzja
ocenazdanie
ocenaewaluacja
ocenawycena
ocenasprawdzenie, weryfikacja
ocenadiagnoza, rozpoznanie
ocenapodsumowanie
ocenaprzekonanie, mniemanie
ocenazapatrywanie, przeświadczenie
ocenaosąd i stopień
ocenazła - niedostateczna
ocenacelująca - najwyższa
ocenabardzo dobra, dobra lub dostateczna
ocenastopień dla ucznia
ocenajedynka dla nieuka
ocenaszóstka dla prymusa
ocenastawiana przez nauczyciela
ocenanota, stopień
ocenacelująca w dzienniczku
ocenaosąd, sąd, opinia
ocenazaopiniowanie, uznanie, werdykt
ocenakrytyka, cenzura, recenzja
ocenastanowisko, przekonanie, mniemanie
ocenawyobrażenie, spojrzenie
ocenasamoocena, punkt widzenia
ocenaprzestarz. cenzurka
ocenaokreślenie wartości, oszacowanie, szacunek
ocenataksacja, otaksowanie