Hasło:

ośmina

HasłoOkreślenie hasła
ośminadawna miara pojemności; achtel
ośminadawna jednostka powierzchni gruntu
ośminadawna jednostka objętości
ośminadawna rosyjska miara pojemności równa 32 garcom
OŚMINAośminnik, dawna jednostka powierzchni gruntów.
OŚMINAmiara powierzchni gruntów używana w Rosji.