Hasło:

niewód

HasłoOkreślenie hasła
niewóddługa sieć rybacka
niewódsieć z matnią
niewódsieć rybacka złożona ze stożkowatej matni z workiem i pary długich skrzydeł
NIEWÓDdługa sieć rybacka, złożona z dwóch skrzydeł bocznych i matni