Hasło:

nieprzychylność

HasłoOkreślenie hasła
nieprzychylnośćniechęć, nieżyczliwość, niełaska
nieprzychylnośćwrogość, uprzedzenie, awersja
nieprzychylnośćresentyment, repulsja, odium
nieprzychylnośćpejoratywność, polemiczność
nieprzychylnośćsceptyczność, krytyczność
nieprzychylnośćprzeciwność, niepomyślność, niefortunność