Hasło:

nawariackichpapierach

HasłoOkreślenie hasła
NAWARIACKICHPAPIERACHserial sensacyjny TV (USA) z C. Shepherd i B. Willisem