Hasło:

nawa

HasłoOkreślenie hasła
nawaczęść kościoła
nawaboczna w kościele
nawamiędzy prezbiterium a kruchtą
nawamiejsce dla wiernych
nawaboczna część kościoła
nawaczęść bazyliki
nawaczęść kościoła dla wiernych
nawaczęść kościoła między prezbiterium a kruchtą
nawadawniej o statku, okręcie
nawagłówna lub boczna w kościele
nawagłówna w kościele
nawawypełniona wiernymi
nawadla wiernych
nawatuż za kruchtą
nawastatek poetycko
nawaczęść świątyni
nawai w hali, i w kościele
nawaczęść kościoła przeznaczona dla wiernych
nawadawny statek
nawaza kruchtą
naważaglowiec dawny
nawadawny okręt
nawadawny statek żaglowy
nawapoprzeczna to transept
nawaw niej wierni podczas mszy
nawaczęść wewnętrzna kościoła
nawaobok kruchty
nawastatek dawny
nawaczęść budowli wewnętrzna
nawaprzestrzeń wewnątrz kościoła
nawaokręt dawny
nawaw kościele główna
nawaokręt dawniej
nawanazwa statku, staropolska
nawapomieszczenie między prezbiterium a kruchtą
NAWAobszerna część kościoła
NAWAdawniej o statku
NAWAdawniej statek, okręt
NAWAgłówna
NAWAprzed prezbiterium