Hasło:

naród

HasłoOkreślenie hasła
naródna przykład Polacy
naródmówi jednym językiem
naródnacja
naródNiemcy lub Polacy
naródtrwała wspólnota etniczna
naródz prawem samostanowienia
naródtworzy go język i historia
naródo wspólnej kulturze, języku i korzeniach
naródogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem
naródludzie związani wspólną przeszłością i kulturą i mający świadomość tej wspólnoty
naród"sami swoi"
naródma swój język ojczysty
naródwszyscy ludzie prezydenta
naróddaw. ludność, lud
naródludzie, ludziska
naródmieszkańcy, obywatele
naródtłum, gawiedź
naródtłuszcza, motłoch, ciżba
NARÓDlud, nacja
NARÓDnp. Azerowie lub Tamilowie